Què cal per ser maçó?

Quins són els requisits per ser maçó?

Tot i que els requisits exactes de membres poden variar lleugerament d’un país a un altre, en general, qualsevol persona que compleixi els requisits principals següents pot sol·licitar afiliar-se a una Lògia:

  • Ser una persona lliure, ja que la sol·licitud d’iniciació a la Maçoneria ha de ser conseqüència de la innata llibertat individual, lluny de tota pressió, influència, dependència o circumstància que la coarti.
  • Ser una persona de bons costums, és a dir, digne de confiança, honrada en la vida privada, en la forma de treballar i de bona reputació.
  • Creure en un Principi Superior o Causa Primera de tot allò creat, que s’anomena habitualment “Déu”, i que els maçons, respectant sempre la llibertat de l’individu davant de qualsevol creença particular, anomenen com a Gran Arquitecte de l’Univers.
  • A més, per ser-ne membre cal ser home, major d’edat, tenir una mínima capacitat de comprensió dels conceptes filosòfics de l’Ordre i disposar d’una “ciència, art, ofici, o renda” tal com expressen els antics límits de l’Ordre.
  • No es fa cap tipus de distinció de nacionalitat, grup social o religió.

Procediment d’ingrés

Un candidat pot estar recomanat per un membre de la Lògia o d’un altre Taller o sol·licitar el seu ingrés directament a la Lògia. La seva petició és llegida i avaluada pels membres de la Lògia, els quals anomenen a dos Mestres “Aplomadors”. Aquests són els encarregats d’entrevistar al candidat, aclarir els dubtes e informar-lo dels aspectes administratius i logístics del Taller, a més d’aprofundir amb els seus principis per verificar que compleixi els requisits mínims.

Si finalment existeix una sol·licitud en ferm del candidat, els Mestres Aplomadors presenten la seva petició d’ingrés i aquesta és sotmesa a votació pels Germans. En cas de ser acceptada, el procés desembocarà en la seva Iniciació i el seu ingrés a la Maçoneria com un membre més de la Lògia, amb els mateixos drets i obligacions que la resta dels membres del Taller.

Què cal per ser maçó?

Quins són els requisits per ser maçó?

Tot i que els requisits exactes de membres poden variar lleugerament d’un país a un altre, en general, qualsevol persona que compleixi els requisits principals següents pot sol·licitar afiliar-se a una Lògia:

  • Ser una persona lliure, ja que la sol·licitud d’iniciació a la Maçoneria ha de ser conseqüència de la innata llibertat individual, lluny de tota pressió, influència, dependència o circumstància que la coarti.
  • Ser una persona de bons costums, és a dir, digne de confiança, honrada en la vida privada, en la forma de treballar i de bona reputació.
  • Creure en un Principi Superior o Causa Primera de tot allò creat, que s’anomena habitualment “Déu”, i que els maçons, respectant sempre la llibertat de l’individu davant de qualsevol creença particular, anomenen com a Gran Arquitecte de l’Univers.
  • A més, per ser-ne membre cal ser home, major d’edat, tenir una mínima capacitat de comprensió dels conceptes filosòfics de l’Ordre i disposar d’una “ciència, art, ofici, o renda” tal com expressen els antics límits de l’Ordre.
  • No es fa cap tipus de distinció de nacionalitat, grup social o religió.

Procediment d’ingrés

Un candidat pot estar recomanat per un membre de la Lògia o d’un altre Taller o sol·licitar el seu ingrés directament a la Lògia. La seva petició és llegida i avaluada pels membres de la Lògia, els quals anomenen a dos Mestres “Aplomadors”. Aquests són els encarregats d’entrevistar al candidat, aclarir els dubtes e informar-lo dels aspectes administratius i logístics del Taller, a més d’aprofundir amb els seus principis per verificar que compleixi els requisits mínims.

Si finalment existeix una sol·licitud en ferm del candidat, els Mestres Aplomadors presenten la seva petició d’ingrés i aquesta és sotmesa a votació pels Germans. En cas de ser acceptada, el procés desembocarà en la seva Iniciació i el seu ingrés a la Maçoneria com un membre més de la Lògia, amb els mateixos drets i obligacions que la resta dels membres del Taller.

Escuadra y Compás