VIATGES I VISITES2023-11-30T19:33:57+00:00

Viatges i visites

Els Germans de Sant Jordi han estat sempre col·laboradors amb les lògies del seu entorn més immediat, ajudant a crear-les i fer-les créixer. Els principis de la maçoneria al nostre país van estar vinculats al nostres fundadors.

Actualment s’organitzen de forma regular visites a altres lògies, així com viatges arreu del món per conèixer altres ritus, altres Germans i ampliar la nostra fraternitat.

Aquestes trobades es fan de forma col·lectiva o de forma individual, sempre amb la mirada posada a la representació del nostre Taller i de la maçoneria catalana.

Viatge a Donòstia

 • Any: 2024.

 • Assistència a la Tinguda Extraordinària de la R. L. Stella Matutina nº75 pel seu 30è aniversari, amb l'assistència del M. R. G. M. de la G. L. E., Txema Oleaga. Visitem la societat gastronómica més antiga d'Euskadi, la Unión Artesana, amb 150 anys d'història i ens integrem a la societat, aportant gastronomia catalana. De tornada passem per Navarra, i anem a l'esglèsia romànica de San Pedro de Etxano, datada entre el 1150 i el 1160.

Escuadra y Compás

Viatge a Luxemburg

 • Any: 2022

 • Visita a la ciutat i assistència a la Tinguda regular de la R. L. Friendship nº 4, de Luxemburg.

Escuadra y Compás

Viatge a Donòstia

 • Any: 2022.

 • Visita a la ciutat i assistència a la Tinguda regular de la R. L. Stella Matutina nº75, celebració de l'àgape fraternal a la societat gastronómica Gizartea.

Escuadra y Compás

Viatge a Edimburg

 • Any: 2018

 • Visita cultural a Edimburg: Catedral, Museu de la Maçoneria, Castell, visita a la Lògia Mary's Chapel nº1 (la més antiga del món), documentada des del 1599. Assistència a la Tinguda regular de la Lodge Canongate Kilwinning nº 2, en actiu des del 1736. Excursió a la Capilla Rosslyn. Visita al Parlament Escocès, de l'arquitecte català Enric Miralles.
Escuadra y Compás

Viatges a Londres

 • Anys: 2017, 2019, 2022

 • Visita a la Gran Lògia Unida d'Anglaterra: biblioteca, museu, diferents tallers i sala principal. Visita als llocs emblemàtics de la ciutat.

Escuadra y Compás

Viatge a Japó

 • Any: 2015.

 • Visita i lliurament d'un llibre amb la història de la nostra R. L. Sant Jordi nº2 a la Gran Lògia de Japó, a Tòkio.
Escuadra y Compás

Visita a Atenes

 • Any: 2014.

 • Visita a la ciutat i assistència a la tinguda regular de la R. L. MIAOULIS nº 172, de la Gran Lògia de Grècia.

Escuadra y Compás

Viatge a Cuba

 • Any: 2011

 • Visita a la Gran Lògia de Cuba, a l'Havana, lliurant un llibre amb la història de la R. L. Sant Jordi nº2. Visita a la Lògia Luz del Sur, a la mateixa ciutat.

Escuadra y Compás
Escuadra y Compás
Go to Top