VIATGES I VISITES2022-12-14T20:08:26+00:00

Viatges i visites

Els Germans de Sant Jordi han estat sempre col·laboradors amb les lògies del seu entorn més immediat, ajudant a crear-les i fer-les créixer. Els principis de la maçoneria al nostre país van estar vinculats al nostres fundadors.

Actualment s’organitzen de forma regular visites a altres lògies, així com viatges arreu del món per conèixer altres ritus, altres Germans i ampliar la nostra fraternitat.

Aquestes trobades es fan de forma col·lectiva o de forma individual, sempre amb la mirada posada a la representació del nostre Taller i de la maçoneria catalana.

Viatge a Cuba

 • Any: 2011

 • Visita a la Gran Lògia de Cuba, a l'Havana, lliurant un llibre amb la història de la R. L. Sant Jordi nº2. Visita a la Lògia Luz del Sur, a la mateixa ciutat.

Escuadra y Compás

Visita a Atenes

 • Any: 2014.

 • Visita a la ciutat i assistència a la tinguda regular de la R. L. MIAOULIS nº 172, de la Gran Lògia de Grècia.

Escuadra y Compás

Viatge a Japó

 • Any: 2015.

 • Visita i lliurament d'un llibre amb la història de la nostra R. L. Sant Jordi nº2 a la Gran Lògia de Japó, a Tòkio.
Escuadra y Compás

Viatges a Londres

 • Anys: 2017, 2019, 2022

 • Visita a la Gran Lògia Unida d'Anglaterra: biblioteca, museu, diferents tallers i sala principal. Visita als llocs emblemàtics de la ciutat.

Escuadra y Compás

Viatge a Edimburg

 • Any: 2018

 • Visita cultural a Edimburg: Catedral, Museu de la Maçoneria, Castell, visita a la Lògia Mary's Chapel nº1 (la més antiga del món), documentada des del 1599. Assistència a la Tinguda regular de la Lodge Canongate Kilwinning nº 2, en actiu des del 1736. Excursió a la Capilla Rosslyn. Visita al Parlament Escocès, de l'arquitecte català Enric Miralles.
Escuadra y Compás

Viatge a Donòstia

 • Any: 2022.

 • Visita a la ciutat i assistència a la Tinguda regular de la R. L. Stella Matutina nº75, celebració de l'àgape fraternal a la societat gastronómica Gizartea.

Escuadra y Compás

Viatge a Luxemburg

 • Any: 2022

 • Visita a la ciutat i assistència a la Tinguda regular de la R. L. Friendship nº 4, de Luxemburg.

Escuadra y Compás
Escuadra y Compás
Go to Top