Cadena d'unió - R. L. Sant Jordi nº 2

LA NOSTRA

GENT

INTEGRITAT

En lloc de treballar com els antics maçons en edificis i en  catedrals, els maçons d’avui ens enfoquem a construir-nos a nosaltres mateixos com a persones d’integritat i honor, i la pertinença a aquesta Ordre iniciàtica proporciona l’estructura per a ajudar-nos a aconseguir aquest objectiu.

Com a Francmaçons, un dels primers aprenentatges que obtenim és ser homes íntegres i d’honor. Creiem que es deu justícia i respecte a cada home i dona perquè tothom és part de la gran família humana.

RESPECTE

És primordial el respecte a totes les persones independentment de la seva raça, religió o gènere; és un principi fonamental de tot Francmaçó.

Els maçons mostren el seu respecte als altres sent solidaris i disposats a escoltar. Estiguem o no d’acord amb una altra persona, els maçons no jutgen; respectem els principis, opinions i sentiments dels altres. Encoratgem als membres a seguir les seves pròpies creences, amb tolerància, per a poder aprendre a construir una societat en harmonia.

FRATERNITAT

La fraternitat té com a objectiu unir a homes de diferents creences i valors en una comunitat en harmonia mitjançant l’aplicació dels valors morals maçònics i la pràctica de la solidaritat, el desenvolupament intel·lectual i el respecte mutu.

Com a maçons hem d’ajudar als altres a superar els obstacles en el seu camí, sinó eliminar-los per complet. L’alleujament pot ser tan simple com un ajut necessari en un moment adequat, o una Lògia sencera unint-se per a auxiliar la família d’un Germà.

TOLERÀNCIA

Amb una afiliació provinent de comunitats de tot el món, la maçoneria reuneix les persones per superar qualsevol diferència que pugui dividir-nos com a societat.

A través de la millora del caràcter de l’home, la maçoneria busca millorar la humanitat. D’aquesta forma, inculca en els seus membres els principis de la tolerància, la responsabilitat personal i el respecte cap als altres. La maçoneria treballa sobre allò que contribueixen al benestar humà i els inspira per a traduir el principi i la convicció en acció

Albert CarerachTècnic Industrial
55 anys.
Maçó des del 2009.
Passat Venerable Mestre de la R∴ L∴ Sant Jordi Nº 2 de la G∴ L∴ E∴
Passat Diputat Provincial de la Gran Lògia Provincial de Catalunya.
Joaquim GambínConsultor
56 anys.
Maçó des del 2009.
Passat Venerable Mestre de la R∴ L∴ Sant Jordi Nº 2 de la G∴ L∴ E∴
Rubèn ArgemíEmpresari
50 anys.
Maçó des del 1994.
Passat Venerable Mestre de la R∴ L∴ Catalonia nº 102 de la G∴ L∴ E∴
Respectable Gran Mestre Provincial de Catalunya.
Bruno MachadoConsultor Informàtic
32 anys.
Maçó des del 2021.
Membre de la R∴ L∴ Sant Jordi Nº 2 de la G∴ L∴ E∴

INTEGRITAT

En lloc de treballar com els antics maçons en edificis i en  catedrals, els maçons d’avui ens enfoquem a construir-nos a nosaltres mateixos com a persones d’integritat i honor, i la pertinença a aquesta Ordre iniciàtica proporciona l’estructura per a ajudar-nos a aconseguir aquest objectiu.

Com a Francmaçons, un dels primers aprenentatges que obtenim és ser homes íntegres i d’honor. Creiem que es deu justícia i respecte a cada home i dona perquè tothom és part de la gran família humana.

Albert CarerachTècnic Industrial
55 anys.
Maçó des del 2009.
Passat Venerable Mestre de la R∴ L∴ Sant Jordi Nº 2 de la G∴ L∴ E∴
Passat Diputat Provincial de la Gran Lògia Provincial de Catalunya.

RESPECTE

És primordial el respecte a totes les persones independentment de la seva raça, religió o gènere; és un principi fonamental de tot Francmaçó.

Els maçons mostren el seu respecte als altres sent solidaris i disposats a escoltar. Estiguem o no d’acord amb una altra persona, els maçons no jutgen; respectem els principis, opinions i sentiments dels altres. Encoratgem als membres a seguir les seves pròpies creences, amb tolerància, per a poder aprendre a construir una societat en harmonia.

Joaquim GambínConsultor
56 anys.
Maçó des del 2009.
Passat Venerable Mestre de la R∴ L∴ Sant Jordi Nº 2 de la G∴ L∴ E∴

FRATERNITAT

La fraternitat té com a objectiu unir a homes de diferents creences i valors en una comunitat en harmonia mitjançant l’aplicació dels valors morals maçònics i la pràctica de la solidaritat, el desenvolupament intel·lectual i el respecte mutu.

Com a maçons hem d’ajudar als altres a superar els obstacles en el seu camí, sinó eliminar-los per complet. L’alleujament pot ser tan simple com un ajut necessari en un moment adequat, o una Lògia sencera unint-se per a auxiliar la família d’un Germà.

Rubèn ArgemíEmpresari
50 anys.
Maçó des del 1994.
Passat Venerable Mestre de la R∴ L∴ Catalonia nº 102 de la G∴ L∴ E∴
Respectable Gran Mestre Provincial de Catalunya.

TOLERÀNCIA

Amb una afiliació provinent de comunitats de tot el món, la maçoneria reuneix les persones per superar qualsevol diferència que pugui dividir-nos com a societat.

A través de la millora del caràcter de l’home, la maçoneria busca millorar la humanitat. D’aquesta forma, inculca en els seus membres els principis de la tolerància, la responsabilitat personal i el respecte cap als altres. La maçoneria treballa sobre allò que contribueixen al benestar humà i els inspira per a traduir el principi i la convicció en acció

Bruno MachadoConsultor Informàtic
32 anys.
Maçó des del 2021.
Membre de la R∴ L∴ Sant Jordi Nº 2 de la G∴ L∴ E∴

INTEGRITAT

En lloc de treballar com els antics maçons en edificis i en  catedrals, els maçons d’avui ens enfoquem a construir-nos a nosaltres mateixos com a persones d’integritat i honor, i la pertinença a aquesta Ordre iniciàtica proporciona l’estructura per a ajudar-nos a aconseguir aquest objectiu.

Com a Francmaçons, un dels primers aprenentatges que obtenim és ser homes íntegres i d’honor. Creiem que es deu justícia i respecte a cada home i dona perquè tothom és part de la gran família humana.

Albert CarerachTècnic Industrial
55 anys.
Maçó des del 2009.
Passat Venerable Mestre de la R∴ L∴ Sant Jordi Nº 2 de la G∴ L∴ E∴
Passat Diputat Provincial de la Gran Lògia Provincial de Catalunya.

RESPECTE

És primordial el respecte a totes les persones independentment de la seva raça, religió o gènere; és un principi fonamental de tot Francmaçó.

Els maçons mostren el seu respecte als altres sent solidaris i disposats a escoltar. Estiguem o no d’acord amb una altra persona, els maçons no jutgen; respectem els principis, opinions i sentiments dels altres. Encoratgem als membres a seguir les seves pròpies creences, amb tolerància, per a poder aprendre a construir una societat en harmonia.

Joaquim GambínConsultor
56 anys.
Maçó des del 2009.
Passat Venerable Mestre de la R∴ L∴ Sant Jordi Nº 2 de la G∴ L∴ E∴

FRATERNITAT

La fraternitat té com a objectiu unir a homes de diferents creences i valors en una comunitat en harmonia mitjançant l’aplicació dels valors morals maçònics i la pràctica de la solidaritat, el desenvolupament intel·lectual i el respecte mutu.

Com a maçons hem d’ajudar als altres a superar els obstacles en el seu camí, sinó eliminar-los per complet. L’alleujament pot ser tan simple com un ajut necessari en un moment adequat, o una Lògia sencera unint-se per a auxiliar la família d’un Germà.

Rubèn ArgemíEmpresari
50 anys.
Maçó des del 1994.
Passat Venerable Mestre de la R∴ L∴ Catalonia nº 102 de la G∴ L∴ E∴
Respectable Gran Mestre Provincial de Catalunya.

TOLERÀNCIA

Amb una afiliació provinent de comunitats de tot el món, la maçoneria reuneix les persones per superar qualsevol diferència que pugui dividir-nos com a societat.

A través de la millora del caràcter de l’home, la maçoneria busca millorar la humanitat. D’aquesta forma, inculca en els seus membres els principis de la tolerància, la responsabilitat personal i el respecte cap als altres. La maçoneria treballa sobre allò que contribueixen al benestar humà i els inspira per a traduir el principi i la convicció en acció

Bruno MachadoConsultor Informàtic
32 anys.
Maçó des del 2021.
Membre de la R∴ L∴ Sant Jordi Nº 2 de la G∴ L∴ E∴
Escuadra y Compás
Joaquín Lavado, Quino

No es necesario decir todo lo que piensas. Lo que sí es necesario es pensar todo lo que se dice.

Joaquín Lavado, Quino, (1932-2020)

El arte de vencer se aprende de las derrotas.

Simón Bolívar, (1783-1830)

El problema de nuestra época es que la gente no quiere ser útil, sino importante.

Winston Churchill, (1874-1965)
Carl Gustav Jung

Tu visión se volverá más clara cuando mires dentro de tu propio corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta.

Carl Jung, (1875-1961)

La agonía física, biológica, natural, de un cuerpo por hambre, sed o frío, dura poco, muy poco, pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida.

Federico García Lorca, (1898-1936)