Cadena d'unió - R. L. Sant Jordi nº 2

LA NOSTRA

GENT

INTEGRITAT

En lloc de treballar com els antics maçons en edificis i en  catedrals, els maçons d’avui ens enfoquem a construir-nos a nosaltres mateixos com a persones d’integritat i honor, i la pertinença a aquesta Ordre iniciàtica proporciona l’estructura per a ajudar-nos a aconseguir aquest objectiu.

Com a Francmaçons, un dels primers aprenentatges que obtenim és ser homes íntegres i d’honor. Creiem que es deu justícia i respecte a cada home i dona perquè tothom és part de la gran família humana.

PERSEVERANÇA

Tots ens marquem objectius a la vida; reptes personals (aprendre un idioma, metes esportives, … , …) o somnis professionals. La perseverança és l’eina que ens ajuda a fer-los realitat, a superar els entrebancs, no sense esforç, paciència i voluntat.

Per avançar maçònicament és una qualitat primordial, doncs la sola assistència continuada i sense defallir a les nostres Tingudes ja és un acte de perseverança, buscant un creixement i una millora personal que arriba poc a poc; “la pluja fina” en diem.

FRATERNITAT

La fraternitat té com a objectiu unir a homes de diferents creences i valors en una comunitat en harmonia mitjançant l’aplicació dels valors morals maçònics i la pràctica de la solidaritat, el desenvolupament intel·lectual i el respecte mutu.

Com a maçons hem d’ajudar als altres a superar els obstacles en el seu camí, sinó eliminar-los per complet. L’alleujament pot ser tan simple com un ajut necessari en un moment adequat, o una Lògia sencera unint-se per a auxiliar la família d’un Germà.

JUSTÍCIA

La justícia, en la seva essència més pura, és l’equilibri harmoniós entre el benestar individual i el col·lectiu. En el món, es manifesta com una recerca constant d’imparcialitat, on cada acció i decisió es pondera en la balança de la moralitat i l’ètica. En les persones, és un reflex d’integritat i empatia, un compromís inquebrantable amb la veritat i la justícia. La justícia no només s’administra, sinó que es viu i es respira, sent un far que guia cap a una societat més compassiva i equitativa.

Albert CarerachTècnic Industrial
55 anys.
Maçó des del 2009.
Passat Venerable Mestre de la R∴ L∴ Sant Jordi Nº 2 de la G∴ L∴ E∴
Passat Diputat Provincial de la Gran Lògia Provincial de Catalunya.
Joaquim GambínConsultor
56 anys.
Maçó des del 2009.
Passat Venerable Mestre de la R∴ L∴ Sant Jordi Nº 2 de la G∴ L∴ E∴
Rubèn ArgemíEmpresari
50 anys.
Maçó des del 1994.
Passat Venerable Mestre de la R∴ L∴ Catalonia nº 102 de la G∴ L∴ E∴
Respectable Gran Mestre Provincial de Catalunya.
Karl HorsburghFinancer
66 anys.
Maçó des del 1995.
Passat Venerable Mestre de la R∴ L∴ Friendship Nº 4 de la Gran Lògia de Luxemburg.

INTEGRITAT

En lloc de treballar com els antics maçons en edificis i en  catedrals, els maçons d’avui ens enfoquem a construir-nos a nosaltres mateixos com a persones d’integritat i honor, i la pertinença a aquesta Ordre iniciàtica proporciona l’estructura per a ajudar-nos a aconseguir aquest objectiu.

Com a Francmaçons, un dels primers aprenentatges que obtenim és ser homes íntegres i d’honor. Creiem que es deu justícia i respecte a cada home i dona perquè tothom és part de la gran família humana.

Albert CarerachTècnic Industrial
55 anys.
Maçó des del 2009.
Passat Venerable Mestre de la R∴ L∴ Sant Jordi Nº 2 de la G∴ L∴ E∴
Passat Diputat Provincial de la Gran Lògia Provincial de Catalunya.

PERSEVERANÇA

Tots ens marquem objectius a la vida; reptes personals (aprendre un idioma, metes esportives, … , …) o somnis professionals. La perseverança és l’eina que ens ajuda a fer-los realitat, a superar els entrebancs, no sense esforç, paciència i voluntat.

Per avançar maçònicament és una qualitat primordial, doncs la sola assistència continuada i sense defallir a les nostres Tingudes ja és un acte de perseverança, buscant un creixement i una millora personal que arriba poc a poc; “la pluja fina” en diem.

Joaquim GambínConsultor
56 anys.
Maçó des del 2009.
Passat Venerable Mestre de la R∴ L∴ Sant Jordi Nº 2 de la G∴ L∴ E∴

FRATERNITAT

La fraternitat té com a objectiu unir a homes de diferents creences i valors en una comunitat en harmonia mitjançant l’aplicació dels valors morals maçònics i la pràctica de la solidaritat, el desenvolupament intel·lectual i el respecte mutu.

Com a maçons hem d’ajudar als altres a superar els obstacles en el seu camí, sinó eliminar-los per complet. L’alleujament pot ser tan simple com un ajut necessari en un moment adequat, o una Lògia sencera unint-se per a auxiliar la família d’un Germà.

Rubèn ArgemíEmpresari
50 anys.
Maçó des del 1994.
Passat Venerable Mestre de la R∴ L∴ Catalonia nº 102 de la G∴ L∴ E∴
Respectable Gran Mestre Provincial de Catalunya.

JUSTÍCIA

La justícia, en la seva essència més pura, és l’equilibri harmoniós entre el benestar individual i el col·lectiu. En el món, es manifesta com una recerca constant d’imparcialitat, on cada acció i decisió es pondera en la balança de la moralitat i l’ètica. En les persones, és un reflex d’integritat i empatia, un compromís inquebrantable amb la veritat i la justícia. La justícia no només s’administra, sinó que es viu i es respira, sent un far que guia cap a una societat més compassiva i equitativa.

Karl HorsburghFinancer
66 anys.
Maçó des del 1995.
Passat Venerable Mestre de la R∴ L∴ Friendship Nº 4 de la Gran Lògia de Luxemburg.

INTEGRITAT

En lloc de treballar com els antics maçons en edificis i en  catedrals, els maçons d’avui ens enfoquem a construir-nos a nosaltres mateixos com a persones d’integritat i honor, i la pertinença a aquesta Ordre iniciàtica proporciona l’estructura per a ajudar-nos a aconseguir aquest objectiu.

Com a Francmaçons, un dels primers aprenentatges que obtenim és ser homes íntegres i d’honor. Creiem que es deu justícia i respecte a cada home i dona perquè tothom és part de la gran família humana.

Albert CarerachTècnic Industrial
55 anys.
Maçó des del 2009.
Passat Venerable Mestre de la R∴ L∴ Sant Jordi Nº 2 de la G∴ L∴ E∴
Passat Diputat Provincial de la Gran Lògia Provincial de Catalunya.

PERSEVERANÇA

Tots ens marquem objectius a la vida; reptes personals (aprendre un idioma, metes esportives, … , …) o somnis professionals. La perseverança és l’eina que ens ajuda a fer-los realitat, a superar els entrebancs, no sense esforç, paciència i voluntat.

Per avançar maçònicament és una qualitat primordial, doncs la sola assistència continuada i sense defallir a les nostres Tingudes ja és un acte de perseverança, buscant un creixement i una millora personal que arriba poc a poc; “la pluja fina” en diem.

Joaquim GambínConsultor
56 anys.
Maçó des del 2009.
Passat Venerable Mestre de la R∴ L∴ Sant Jordi Nº 2 de la G∴ L∴ E∴

FRATERNITAT

La fraternitat té com a objectiu unir a homes de diferents creences i valors en una comunitat en harmonia mitjançant l’aplicació dels valors morals maçònics i la pràctica de la solidaritat, el desenvolupament intel·lectual i el respecte mutu.

Com a maçons hem d’ajudar als altres a superar els obstacles en el seu camí, sinó eliminar-los per complet. L’alleujament pot ser tan simple com un ajut necessari en un moment adequat, o una Lògia sencera unint-se per a auxiliar la família d’un Germà.

Rubèn ArgemíEmpresari
50 anys.
Maçó des del 1994.
Passat Venerable Mestre de la R∴ L∴ Catalonia nº 102 de la G∴ L∴ E∴
Respectable Gran Mestre Provincial de Catalunya.

JUSTÍCIA

La justícia, en la seva essència més pura, és l’equilibri harmoniós entre el benestar individual i el col·lectiu. En el món, es manifesta com una recerca constant d’imparcialitat, on cada acció i decisió es pondera en la balança de la moralitat i l’ètica. En les persones, és un reflex d’integritat i empatia, un compromís inquebrantable amb la veritat i la justícia. La justícia no només s’administra, sinó que es viu i es respira, sent un far que guia cap a una societat més compassiva i equitativa.

Karl HorsburghFinancer
66 anys.
Maçó des del 1995.
Passat Venerable Mestre de la R∴ L∴ Friendship Nº 4 de la Gran Lògia de Luxemburg.
Escuadra y Compás

El arte de vencer se aprende de las derrotas.

Simón Bolívar, (1783-1830)

La agonía física, biológica, natural, de un cuerpo por hambre, sed o frío, dura poco, muy poco, pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida.

Federico García Lorca, (1898-1936)
Carl Gustav Jung

Tu visión se volverá más clara cuando mires dentro de tu propio corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta.

Carl Jung, (1875-1961)
Joaquín Lavado, Quino

No es necesario decir todo lo que piensas. Lo que sí es necesario es pensar todo lo que se dice.

Joaquín Lavado, Quino, (1932-2020)

El problema de nuestra época es que la gente no quiere ser útil, sino importante.

Winston Churchill, (1874-1965)