Principis Maçònics

La Francmaçoneria és l’organització Iniciàtica i fraternal més gran i antiga del món, els membres de la qual es preocupen pels valors morals ètics i espirituals. L’Ordre té com a objectiu unir a homes de diferents creences en una comunitat harmoniosa i productiva mitjançant l’aplicació dels valors morals maçònics i la pràctica de la benevolència, el desenvolupament intel·lectual i el respecte mutu.

Els principis maçònics sempre són clars, fàcils i entenedors, perquè són aquests que han d’unir els homes en una comunitat universal.

Principis Maçònics

La Francmaçoneria és l’organització Iniciàtica i fraternals més gran i antiga del món, els membres de la qual es preocupen pels valors morals ètics i espirituals. L’Ordre té com a objectiu unir a homes de diferents creences en una comunitat harmoniosa i productiva mitjançant l’aplicació dels valors morals maçònics i la pràctica de la benevolència, el desenvolupament intel·lectual i el respecte mutu.

Els principis maçònics sempre són clars, fàcils i entenedors, perquè són aquests que han d’unir els homes en una comunitat universal.

JUSTÍCIA

La justícia, en la seva essència més pura, és l’equilibri harmoniós entre el benestar individual i el col·lectiu. En el món, es manifesta com una recerca constant d’imparcialitat, on cada acció i decisió es pondera en la balança de la moralitat i l’ètica. En les persones, és un reflex d’integritat i empatia, un compromís inquebrantable amb la veritat i la justícia. La justícia no només s’administra, sinó que es viu i es respira, sent un far que guia cap a una societat més compassiva i equitativa.

PERSEVERANÇA

Tots ens marquem objectius a la vida; reptes personals (aprendre un idioma, metes esportives, … , …) o somnis professionals. La perseverança és l’eina que ens ajuda a fer-los realitat, a superar els entrebancs, no sense esforç, paciència i voluntat.

Per avançar maçònicament és una qualitat primordial, doncs la sola assistència continuada i sense defallir a les nostres Tingudes ja és un acte de perseverança, buscant un creixement i una millora personal que arriba poc a poc; “la pluja fina” en diem.

INTEGRITAT

En lloc de treballar com els antics maçons en edificis i en  catedrals, els maçons d’avui ens enfoquem a construir-nos a nosaltres mateixos com a persones d’integritat i honor, i la pertinença a aquesta Ordre iniciàtica proporciona l’estructura per a ajudar-nos a aconseguir aquest objectiu.

Com a Francmaçons, un dels primers aprenentatges que obtenim és ser homes íntegres i d’honor. Creiem que es deu justícia i respecte a cada home i dona perquè tothom és part de la gran família humana.

RESPECTE

És primordial el respecte a totes les persones independentment de la seva raça, religió o gènere; és un principi fonamental de tot Francmaçó.

Els maçons mostren el seu respecte als altres sent solidaris i disposats a escoltar. Estiguem o no d’acord amb una altra persona, els maçons no jutgen; respectem els principis, opinions i sentiments dels altres. Encoratgem als membres a seguir les seves pròpies creences, amb tolerància, per a poder aprendre a construir una societat en harmonia.

FRATERNITAT

La fraternitat té com a objectiu unir a homes de diferents creences i valors en una comunitat en harmonia mitjançant l’aplicació dels valors morals maçònics i la pràctica de la solidaritat, el desenvolupament intel·lectual i el respecte mutu.

Com a maçons hem d’ajudar als altres a superar els obstacles en el seu camí, sinó eliminar-los per complet. L’alleujament pot ser tan simple com un ajut necessari en un moment adequat, o una Lògia sencera unint-se per a auxiliar la família d’un Germà.

TOLERÀNCIA

Amb una afiliació provinent de comunitats de tot el món, la maçoneria reuneix les persones per superar qualsevol diferència que pugui dividir-nos com a societat.

A través de la millora del caràcter de l’home, la maçoneria busca millorar la humanitat. D’aquesta forma, inculca en els seus membres els principis de la tolerància, la responsabilitat personal i el respecte cap als altres. La maçoneria treballa sobre allò que contribueixen al benestar humà i els inspira per a traduir el principi i la convicció en acció

INTEGRITAT

En lloc de treballar, com els antics maçons, en edificis i les catedrals, els maçons d’avui ens enfoquem a construir-nos a nosaltres mateixos com a persones d’integritat i honor, i la pertinença a aquesta ordre iniciàtica proporciona l’estructura per a ajudar-los a aconseguir aquest objectiu.

Com a maçons, un dels primers aprenentatges que obtenim, és ser homes íntegres i d’honor. Creiem que es deu justícia i respecte a cada home, dona perquè són part de la gran família humana.

RESPECTE

És primordial el respecte a totes les persones independentment de la seva raça, religió o gènere; és un principi fonamental de tot Francmaçó.

Els maçons mostren el seu respecte als altres sent solidaris i disposats a escoltar. Estiguem o no d’acord amb una altra persona, els maçons no jutgen; respectem els principis, opinions i sentiments dels altres. Encoratgem als membres a seguir les seves pròpies creences, amb tolerància, per a poder aprendre a construir una societat en harmonia.

FRATERNITAT

La Fraternitat té com a objectiu unir a homes de diferents creences i valors, en una comunitat en harmonia mitjançant l’aplicació dels valors morals maçònics i la pràctica de la caritat, el desenvolupament intel·lectual i el respecte mutu.

Com a maçons, hem d’ajudar als altres a superar els obstacles en el seu camí, sinó eliminar-los per complet. L’alleujament pot ser tan simple com un ajut necessària en el moment adequat, o una lògia sencera unint-se per a auxiliar a la família d’un Germà.

TOLERÀNCIA

Amb una afiliació provinent de comunitats de tot el món, la maçoneria reuneix les persones per superar qualsevol diferència que pugui dividir-nos com a societat.

A través de la millora del caràcter de l’home, la maçoneria busca millorar la humanitat. D’aquesta forma, inculca en els seus membres els principis de la tolerància, la responsabilitat personal i el respecte cap als altres. La maçoneria treballa sobre allò que contribueixen al benestar humà i els inspira per a traduir el principi i la convicció en acció

Escuadra y Compás