Organitzacions maçòniques

La Lògia Sant Jordi núm. 2 forma part de la maçoneria regular que està estesa a tot el món. La llista de les organitzacions maçòniques amb les quals compartim principis i que ens reconeixem mútuament seria interminable.

Evidenciem les que tenim al nostre entorn més immediat.

Totes elles tenen en els seus llocs informació sobre que és la maçoneria, quin son els seus principis, ritus, formes de treball i sobre el seu àmbit. Aquestes webs són una font on trobar informació sobre el significat de la pertinència a aquesta ordre iniciàtica de caràcter universal.

Organitzacions maçòniques

La Lògia Sant Jordi núm. 2 forma part de la maçoneria regular que està estesa a tot el món. La llista de les organitzacions maçòniques amb les quals compartim principis i que ens reconeixem mútuament seria interminable.

Evidenciem les que tenim al nostre entorn més immediat.

Totes elles tenen en els seus llocs informació sobre que és la maçoneria, quin son els seus principis, ritus, formes de treball i sobre el seu àmbit. Aquestes webs són una font on trobar informació sobre el significat de la pertinència a aquesta ordre iniciàtica de caràcter universal.

Gran Logia de España

Gran Lògia Provincial de Catalunya

United Grand Lodge of England

Grande Loge National Française

Escuadra y Compás