Viatge a Luxemburg

  • Any: 2022

  • Visita a la ciutat i assistència a la Tinguda regular de la R. L. Friendship nº 4, de Luxemburg.

Escuadra y Compás