Viatge a Cuba

  • Any: 2011

  • Visita a la Gran Lògia de Cuba, a l'Havana, lliurant un llibre amb la història de la R. L. Sant Jordi nº2. Visita a la Lògia Luz del Sur, a la mateixa ciutat.

Escuadra y Compás