Recollida de recursos

  • Destí: Creu Roja.

  • Any: 2019.

  • Ingrés en Compte Corrent de l'entitat per a programes socials destinats a famílies amb falta de medicaments.

Escuadra y Compás