Als carrers de Barcelona

  • Anys: 2013, 2014, 2015.

  • Col·laboració amb l’Fundació Arrels, repartint aliments als sense sostre per la ciutat durant les èpoques de més fred.

Escuadra y Compás